Skip to content

Unterfallen Klärschlammtransporte dem Abwasser- oder dem Abfallrecht?

Besprechung des Urteils des BVerwG vom 23.6.2022 – 7 C 3.21

Hans-Jürgen Müggenborg

DOI https://doi.org/10.21552/stoffr/2022/4/9Prof. Dr. jur. Hans-Jürgen Müggenborg, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Aachen. Kontakt: info@rechtsanwalt-mueggenborg.de.

Share


Lx-Number Search

A
|
(e.g. A | 000123 | 01)

Export Citation